Tag Archives: شیشه و بلور

شهرک صنعتی پایتخت؛ اولین شهرک صنعتی استان تهران از سال 1370+تصاویر

شهرک صنعتی پایتخت (علی آباد سابق) یکی از شهرک های صنعتی بزرگ شهرستان پاکدشت واقع در استان تهران است است. مروری بر تاریخ توسعه صنعتی نشان می دهد که بیش از پنج دهه از نظام برنامه ریزی توسعه در ایران می گذرد. در دهه های ۴۰ و ۵۰، کوشش های زیادی برای ایجاد شهرک ها و […]