Tag Archives: صنعت

چگونگی گذشت زمان در 9شهرک صنعتی بزرگ دنیا . مردم در این شهرها زمان خود را چگونه می گذرانند؟

شهر های صنعتی به شهرهایی گفته می‌شود که مشخصه آنها تعداد زیاد کارخانه است. شهرک های صنعتی به دلیل ایجاد فرصت های شغلی، اهداف اقتصادی و جذب سرمایه از مهم ترین مناطق اقتصادی هر کشوری محسوب می شوند. از این جهت بسیاری از کشورهای جهان که به توسعه خود توجه دارند با سرمایه گذاری های […]