Tag Archives: شهرک صنعتی سمنان

شهرک های صنعتی ایران در یک نگاه؛ با 996 شهرک صنعتی و ناحیه‌ی مصوب؛ 822 شهرک و ناحیه‌ی صنعتی در حال بهره برداری. در 45912 واحد به بهره برداری رسیده

در دنیای امروز ما،صنعت حد و مرزی ندارد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان‌دهنده آن است که صنعت می‌تواند به عنوان بخش پیشتاز، سایر بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.توسعه صنعتی و تجهیز شهرک های صنعتی برای افزایش توان تولیدی و صادراتی کشور، سیاست های منطقی و منطبق با توانایی ها و امکانات واقعی […]